Sector Silla de la Reina

Fotos de Faro de Budiño. Sector Silla de la Reina

Silla de la Reina

Croquis de Faro de Budiño. Sector Silla de la Reina (abaixo)

Sector Silla de la Reina (abaixo) (de esq. a dta.)
 Croquis de Faro de Budiño. Sector Silla de la Reina (abaixo) Vía Nome Grao  
1 La Reina. L1 V+
2 La Reina. L2 6a
3 La Reina. L3 V
4 Crucigrama. L2 6c 3 chapas ata pasar pola R1 da vía da dereita
5 Crucigrama. L3 6b equipado
6 ¿? 7b Reunión 5 m. arriba e á dereita da R1 de Crucigrama. Aberta por Oso.
7 Calcomanía 7b De 3 chapas, falta o parabolt do medio
8 Gorila Double Goom 7b+/7c? Falta chapa e anela esquerda do descolgue
9 Elena de Pablos. L2 7a
10 Elena de Pablos. L3 A1/V Liña de burís vellos
11 Orión 7a/7a+
12 Como me molan las mallas de Harris 7a+
13 Osiris 6c+
14 Bésame tonta. L1 6b+/c
15 Pichaciclina 6b prechapar
16 Bésame Tonta. L2 6a+?
17 Bésame Tonta. L3 6a+ Dende R2 de Reina ata o resalte que supera algo á esquerda da reunión de Centinela e logo continúa por esta vía.
18 Cantimplora asesina. L1 6a+/b
19 Cantimplora Asesina. L2 6a Vía da dereita
20 Centinela. L2 V?
21 Tranquilidad en la bahía 6a
22 Pato’81. V+
23 Cañita Brava 6a+
24 Miñoca V+/6a
25 Centinela. L1 6a+

Croquis de Faro de Budiño. Sector Silla de la Reina (arriba)

Sector Silla de la Reina (arriba) (de esq. a dta.)
Croquis de Faro de Budiño. Sector Silla de la Reina (arriba) Vía Nome Grao  
1 Bésame Tonta. L2 6a+?
2 Bésame Tonta . L3 6a+ Dende R2 de Reina ata o resalte que supera algo á esquerda da reunión de Centinela e logo continúa por esta vía.
3 Cantimplora Asesina. L2 6a  vía da dereita
4 Centinela. L1 6a+
5 Centinela. L2 V+?
6 Orinales. L1 6b Distanciados. Aberta por Pichu Rodríguez e Luis Arocas.
7 Orinales. L2 V/V+ Aberta por Pichu Rodríguez e Luis Arocas
8 ¿? 6a aberta por Oso
9 Pan de Millo 6a/6a+ Comezo pola fenda do lado dereito da laxe usando un vello cravo como 1º seguro. Grandes distanciados entre algúns parabolts. Aberta por Pichu Rodríguez e Luis Arocas.
10 ¿? 6a+ Aberta por Pichu Rodríguez
11 Chapuzas V+/6a ¡atención ó baixar, a corda de 60m. queda algo curta!
12 Fisuras Paralelas 6a+ Autoprotección, agás ó final que ten unha ou dúas chapas
13 Milana bonita 6a Autoprotección