Sobre a “transparencia” da Federación Galega de Montañismo

Parece que foi onte, pero xa pasaron uns 5 anos desque lle reclamara á FGM unha maior transparencia e información das súa actividades e funcionamento; indicáralles daquela unha serie de suxerencias e eivas que deberían subsanar, e que estimaba que mellorarían as relacións coas persoas federadas, así como o propio funcionamento da Federación; nada extraordinario, senón máis ben peticións que se corresponden coa actual demanda social de máis democracia, máis transparencia, máis eficicacia e eficiencia na xestión dos intereses e recursos públicos, e menos impunidade coa corrupción.

mocioncensuraLamentablemente, apenas nada se fixo dende entón por parte da FGM, que continúa a ser unha institución opaca, inoperante e de prácticas caciquís e represivas como se exemplifica con toda plenitude no caso do intento de expulsión dun membro da EGAM (precisamente o candidato que se presentou como alternativa nas pasadas eleccións á FGM do ano 2014), saltándose a independenza dese órgano e causando un conflicto que aínda se mantén e non ten visos de solución, o que levou a que os cursos de montañismo, escalada e alpinismo previstos para este ano non se convocasen dende o mes de xullo. Iso si, na web da FGM, nin unha sóa nota informativa ou explicativa… Os federados e federadas a enterarse polo boca a boca, non vaia ser que se se fai público o conflicto a xente empece a preguntarse se ese é o proceder que se corresponde cunha institución federativa sufragada co erario público…

O exemplo ven moi acaído por mor da recén aprobada Lei de transparencia e bo goberno de Galicia (aínda que en Galicia xa tiñamos dende o 2006 unha lei semellante, a entrada en vigor este ano da lei estatal provocou a adaptación da lexislación galega á mesma) que pretende establecer mecanismos de rendición de contas que garantan a protección da cidadanía fronte a eventuais arbitrariedades do poder.

Entre os obxectivos desta lei están a democratización das administracións -e por extensión, dos organismos, dependentes ou sufragadas por estas-, obrigando ós/ás responsables a informar á cidadanía, da súa acción de goberno; o que supón o punto de partida básico para atacar un dos piares que sustentan a corrupción política e administrativa que dende sempre vimos sufrindo, aínda que nos últimos anos é mais percibida pola xente en xeral.

E todo isto ven a conto de que a finais de setembro chamoume a atención, entre o galimatías da web da FGM, a aparición dunha nova icona que co epígrafe de “TRANSPARENCIA” enlaza cunha nova sección destinada ó cumprimento da anteriormente referida Lei de Transparencia, e que, polo de agora, permite alomenos consulta-los estatutos desta, teoricamente, nosa Federación.

Así é que non é que tardasen 5 anos en escanea-lo Estatutos da FGM para a súa publicación na web, dando satisfacción a unha demanda básica dun membro desta Federación, senón que agora fanno porque a Lei que proximamente entrará en vigor, obríga á FGM a facelos accesibles a todo o mundo. A aparición desta informacion non responde pois a un sicero desexo de mellora-lo funcionamento da Federación, cumprindo co seu deber de acceso á información pública e coas regras da boa gobernanza, senón ó simple cumprimento dunha obriga legal.

Extracto do preámbulo da Lei do Estado español 19/2013, de 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno:

A transparencia, o acceso á información pública e as normas de bo goberno deben ser os piares de calquera acción política. Só cando as accións dos funcionarios públicos son sometidos ao escrutinio, cando os cidadáns poden entender como as decisións son tomadas que afectan-los, como os fondos públicos ou baixo acto que criterios son tratadas as nosas institucións poden discutir o inicio dun proceso no que as autoridades están empezando a responder a unha sociedade que é crítico, esixente e esixindo a participación de autoridades públicas […] permitindo […] un mellor control da vida pública contribúe á necesaria rexeneración democrática, eficiencia e efectividade do Estado promove e anima o crecemento económico.

Nota: vale a pena tamén pararse a le-la acta da asamblea xeral de abril deste ano 2015, que aínda agora acaban de publicar (véxoo o 28 de outubro, e a primeiros de mes aínda non estaba) neste novo apartado de “transparencia”, para ver se nas vindeiras actas, se teñen en conta as peticións dos/as membros desa asamblea ou se ignoran, como veñen facendo coas que presentan os/as federados/as “non coleguillas”.

Alpes de Chamonix, xullo de 2015

Alpes, xullo de 2015

Houbo un tempo en que viaxar ós Alpes era para moitos de nós, montañeiros aspirantes a alpinistas, a inspiración precisa para soporta-las rutinas do día a día.
Logo de ter lidas e escoitadas tantas historias de Rebuffat, de Bonatti, de Cassin, de Whymper, …, e do Quino, do Toni, do Chamo,… ¿quen podería non soñar con enche-la mochila con elas -e con algo de quincalla nos ocos que quedasen ;-) – e tentar, tal vez repetir, ou -por que non- descubrir aventuras como as deles. Porque escalar, como eles o facían…, non era deporte,… era vivir…

Este verán volvín a te-la oportunidade de ir ó centro neurálxico dun dos lugares míticos do alpinismo: Chamonix. Xa estiven varias veces aló, así que o peso das súas míticas historias non me abruma como a primeira vez, incluso me decepciona o ambiente urbano do lugar, xa sen o celme nin o encanto desa época de pioneiros evocada no meu maxín por aquelas xa lonxanas lecturas da miña mocidade. Pero todo o malo que trae consigo a masificación, as modas e a mercantilización destes lugares é tamén o que os fai accesibles á xente que coma min, doutro xeito, se cadra nunca se atreverían ou terían a oportunidade de ir: e a dualidade deste universo con tantos desequilibrios non da repouso á miña mente cadriculada que, trastornada, non pode evita-lo sentimento de culpabilidade por ser copartícipe, coa miña presenza, á degradación do espírito e do medio no que me movo -aí vos queda iso…-.

Pero coma son débil, en vez de chantarme perpetuamente na rúa cun megáfono a gritar a prol da racionalización dos nosos comportamentos, aló estaba eu contribuíndo ó envilecemento da montaña ;-(

Xuntarámonos en Ourense catro membros do Club Alpino Ourensán, procedentes de cada unha das 4 provincias galegas (non esquezamos que en tempos foron 7, así que para facer un grupo máis numeroso haberá que cambia-lo mapa político da Galiza ;-) ): o Lucas xa estaba en Ourense, o Manu, viña de Lugo, o Aviño de Santiago e eu dende Vigo. Con moito máis material e roupa do que precisaríamos, enchemos cada oco da furgo e pasamos a Francia pola Junquera (en vez de por Irún como se fai habitualmente), tentando evitar no posible as carísimas autopistas francesas (que non son os cataláns os únicos que miran pola pela, eh).

A viaxe obríganos a durmir de camiño e, neste caso, fixémolo xa bastante perto de Chamonix, nunha pequena área de descanso de Megéve, un par dentro da furgo e outro baixo unhas árbores xunto a uns baños públicos, no que sería o precedente do costume que seguimos a maioría das noites que pasamos en Francia.

Aparte da incomodidade que este estilo de viaxe en plan “tirados” supón, o peor é que cada vez é máis difícil atopar lugares onde simplemente botarse a durmir baixo un cuberto, de balde; e xa non o digo pola cuestión puramente económica, senón por simple gusto “romántico” -se me entendedes-.

O primeiro nabo… :-)


Grandes Jorasses e Les Drus eran obxectivos do Manu ós que Lucas apuntábase, pero que para Aviño e min resultaban excesivos, polo que pensabamos que aínda que fixeramos algunha actividade xuntos, logo, cada cordada encamiñaríase cara a destinos distintos. Así, para comezar, subimos todos ata a cabana de Blaitiere Dessus (1.926 m.) que pese a non ter garda e ser moi modesta, está bastante limpa, ten o seu carón unha fonte, e ofrece un lugar cuberto para pernoctar e refuxiarse das inclemencias do tempo: o lugar ideal para nós…

Esta cabana está a un par de horas de ascenso seguindo unha senda que parte da parte superior do gran aparcadoiro que hai na entrada de Chamonix, e dende ela só restan uns 20 minutos máis para acada-lo punto medio da senda que une Plan de l’Aiguille con Montenvers, así que convértese nunha opción interesante para servir como campo base -evitando o custoso teleférico- dalgunhas actividades desta vertente.

A nosa intención era ascender polo glaciar de Nantillons para face-la travesía do Grand Charmoz ó Grépon, pero logo do madrugón de rigor, atopámonos cun glaciar retraído, roto, suxo e de ameazante aspecto, con restos de avalanchas ou derrubes dos seracs debido a que as altas temperaturas deste ano provocaban o desmoronamento do xeo. Así que logo de escoitar un par de veces o son característico da caída dalgún bloque renunciamos á escalada e, como non tiñamos un plan B, decidimos dar un paseo exploratorio pola zona, ascendendo ata unha golada que quedaba á esquerda dunha parede que logo soubemos que se trataba da Aigulle de l’M, na que existen varias vías de escalada, algunha delas moi repetida por ser curta, evidente e bastante fácil.

O caso é que como agora non tiñamos presa, estivemos lacazando e disfrutando das vistas do Mer de Glace (tan retraído agora que o xeo apenas cubre o terzo superior do seu percorrido) e dos picos que o circundan: as Jorasses, a Aiguille Verte, os Drus,…

Uns ó Grand Capuccin e outros á aresta de Cosmiques.

De volta á cabana o Lucas para non perder un día máis, propúxolle a Manu baixar inmediatamente a colle-lo teleférico e achegarse esa mesma xornada á base do Capuccin, para escalalo ó seguinte día. Aínda que resultaba moi precipitado, decidiron tentalo e baixaron a toda mecha para poder consulta-la previsión meteorolóxica, prepara-lo material de escalada, comida e tenda e colle-lo último teleférico de subida do día.

O Aviño e eu, sen tanta presa pensamos en que á mañá seguinte tamén poderíamos colle-lo teleférico, para face-la aresta de Cosmiques, ou a travesía da Aiguille du Midi a Aiguille du Plan, ou -nas miñas optimistas pretensións- por se nos dera tempo a facer ambas actividades…

Así que namentres eles bulían para saír xa, nós podiámolo tomar con calma e permitirnos incluso escolle-las cores das nosas cintas para ir máis conxuntados -hahaha…-. Pero as miñas risas convertéronse en choros cando ás 6:30h. da mañá seguinte asistín impotente (tentando conter unha bágoa que pugnaba por saír) a como a vendedora de tíckets descontaba 57 prezados Euracos da miña tarxeta de crédito, para colle-la cabina de ascenso ata a estación superior de Aiguille du Midi (non quero dicir que non me causase tamén malestar a perda dos correspondentes 57€ do Aviño… pero menos… ;-) )-.

Apenas repostos da impresión que nos causou a dilapidación do noso patrimonio acadamos en poucos minutos os 3.800 m. dunhas instalacións que cada vez resultan máis exclusivas… Así e todo, o sol dun día radiante e unhas temperaturas moi superiores ás que deberan ser normais nesta cota, recibíronnos a tódolos/as viaxeiros/as por igual, indiferentes ás nosas distintas motivacións e condicionamentos físicos e sociais.

A aresta dos Cósmicos é unha ruta bastante curta e frecuentada (é unha desas típicas vías masificadas das que hai que fuxir) que ten como peculiaridade o feito de que remata nas mesmas instalacións da estación superior do teleférico, o que converte ó propio percorrido de ascenso en retorno simultáneo. A dificultade, coma en tódalas rutas alpinas, é bastante variable en función das condicións; nós esperabamos que, ademais de xeo e neve, houbese algo de mixto e de escalada en rocha, pero con tanta calor atopámonos sen nada de xeo, con pouca neve e cun itinerario moi fácil que apenas requiriu material.

Dende a estación do teleférico baixamos encordados a afiada e inclinada aresta de neve cara ó fondo do Vallée Blanche e logo atravesámolo lateralmente, bordeando a cara Sur da Aiguille Midi, cara ó pequeno refuxio de Cosmiques onde empeza a vía propiamente dita, e que acadamos en apenas 40 minutos.
Nunha primeira ollada xa vemos que os bloques de rocha predominan sobre a neve e que salvo unha pequena rampa inicial non parece haber xeo, así que eu quítome os crampóns dende o inicio e Aviño faráo en canto pasa este tramo. Progresamos desencordados, el por diante buscando o itinerario sempre perto de varias cordadas que nos preceden, e eu sígoo a curta distancia ata que nos atopamos co primeiro atasco nunha instalación dun curto rápel duns 15 metros que tamén pódese destrepar bastante facilmente. Pero inmediatamente de seguido hai unha nova instalación de rápel, neste caso obrigado, na que tamén cunha soa corda acádase a base dunha esquina trala que, ó rodeala, continuamos de novo ascendendo namentres vemos relativamente próxima a estación do teleférico.

Seguimos sempre por rocha, salvo algún escaso tramo de neve, ata acadar unha placa duns 5 m. atravesada diagonalmente por unha fina fenda que hai que escalar. Este é un curto longo de escalada en rocha que se protexe facilmente con friends e no que os guías tallaron uns furados na rocha para facilita-lo paso con botas da clientela. Para supera-lo paso, sacamos unha corda da mochila -no que ó final sería o único uso que faríamos da corda e material de escalada, agás os anteriores dous rápeles- e o Aviño ataca o tramo en cabeza para logo asegurarme a min dende a reunión que xa hai instalada a tal efecto. Neste punto, dubidamos por onde seguir xa que ó bordear cara á dereita non víamos claro cara onde tirar; pero tras superar un bloque volvemos a pasar ó lado esquerdo da aresta, onde xa intuíase que había paso de ascenso por esa outra vertente, seguindo unha rampa de bloques que parecían equilibrarse entre si, precariamente unidos por unha cada vez máis reducida pasta de xeo (a verdade é que non daba ningunha boa sensación este tramo, aínda que resultaba fácil subir por el).

E superada esta última subida atopámonos nunha gran plataforma que a modo de escenario, serve para que os/as escaladores/as sexamo-lo centro de atracción das masas que se amontoan nas barandas da estación do teleférico, observándonos e sacando fotografías coma se fósemo-los/as protagonistas dunha película. -Non sei quen quedará máis asombrado do espectáculo, a xente en alpargatas vendo xurdir entre as agrestes rochas afoutas cordadas equipadas a tope de quincalla, ou nós, que na busca dunha experiencia extrema atopámonos servindo de monos de feira…-

Pero dende o escenario dese teatro aínda resta acada-la grada e para elo, hai instalada unha escaleira metálica de aspecto tan fráxil e flexibilidade tan grande que no ascenso dos seus apenas 10 metros foi -sen lugar a dúbidas- onde máis medo pasei de todo o itinerario :-)

Logo de picar algo e parolar un rato cuns americáns que foran por diante nosa todo o percorrido (eles agora ríanse vendo todo o material que levabamos e que non usaramos, porque resultou que cunha corda e un par de friends fora de abondo, pero nós xustificabámonos dicíndolles que basicamente estabamos preparados para enfrontarnos a calquera dificultade, incluído un “ataque preventivo de la URSS” :-) ), sacamos unhas fotos coas fans que nos saíron na terraza e, como aínda era cedo (a vía levounos menos de 3 horas), decidimos voltar a baixar ó Vallée Blanche para botarlle unha ollada á travesía da Aiguille du Midi a Aiguille du Plan.

Así é que antes das 12 da mañá xa estabamos baixando de novo a intimidante aresta de neve, aínda que pouco nos durou o impulso… Apenas media hora despois, co sol dándonos de pleno eu xa estaba pensando na paliza que suporía volver a subir á volta, namentres observaba o mal estado da neve no itinerario que deberíamos seguir na travesía; e como ó Aviño tampouco lle apetecía meterse nunha lea nin sequera acadamo-lo Col du Plan antes de decidirnos a volver sobre os nosos pasos.

Contabamos con que se ós nosos compañeiros todo lles fora moi ben, se cadra poderían chegar a tempo de coller algún dos últimos teleféricos dese mesmo día, pero que o normal sería que tivesen que pasar unha noite máis baixo o Capuccin e logo voltar ó seguinte día, así que sorprendémonos un pouco cando os vimos aparecer a tempo para a cea.

Resultou que tiveran que abandonar logo de face-los primeiros 7 longos da vía Bonatti do Grand Capuccin, ante o cúmulo de circunstancias que se puxeron na súa contra: a precipitada aproximación da véspera resultou máis longa e fatigosa do esperado por mor do mal estado do glaciar, o que fixo que tivesen moi pouco tempo de descanso, e ademais como temían non contar con gas de abondo, só levaban na escalada unha botella de auga e outra dunha asquerosa mistura líquida feita cos restos da cea e algunha herba aromática; se a iso lle sumamos unha aclimatación incompleta e que a vía resultaba moito máis dura do esperado nos longos que teoricamente deberan de ser fáciles… a retirada era a mellor opción…

Croquis e información extra:

Cando chove… ó camping -para evitar “poltergeists”-

Esa mesma noite chegaban as típicas e frecuentes choivas “chamoniardas”, así que namentres Manu e Lucas deitábanse na furgo, ó Aviño e a min tocábanos “acomodarnos” no parking amparados pola única cuberta que atopamos: un pasillo inclinado protexido ós lados por unha cerca de tablóns ata media altura, cunha cuberta de teito e cun chan con algúns tramos de chapas metálicas e outros de madeira, e con algún tipo de raíl: debía de ser o arranque das telesillas de esquí, que durante o verán, estaba inoperativo e semidesmontado, pero que a nós serviunos de improvisado vivac no que protexernos das febles choivas desa noite.
E aínda que cando o vento soplaba lateralmente a chuvieira chegaba a mollarnos, uns días despois voltaríamos a repeti-la durmida nesa instalación, moi ó pesar de Aviño, que non acertaba a comprender se era porque somos rañicas, asilvestrados, indecisos, ou … en definitiva, que parecía que tiñamos medo a acomodarnos demasiado -hahaha…-.
O caso é que non lembro ben se foi a primeira ou a segunda pernocta cando vivín un episodio paranormal ou algún tipo de delirante alucinación á que aínda non lle atopo explicación.


En canto o aparcadoiro quedou sumido na escuridade da noite, saltei o cercado equipado co meu saco, esteriña e botella de auga disposto a preparar discretamente o meu leito. Rápida e sixilosamente escollín un sitio ás escuras, sen acende-la frontal, para evitar chama-la atención dos habitantes do edifico anexo á instalación, onde ás veces alguén asomábase ás fiestras e botaba un pito ou simplemente desfrutaba da vista cara ás montañas.
Nalgún intre desa noite, arrolado polo son das follas das árbores axitadas polo vento, adormecía eu completamente introducido no meu saco, cando din en entreabri-los ollos… na fachada do edificio contiguo unha tenue luz interior delimitaba a fiestra dunha habitación na que vía ó contraluz unha silueta humana enmarcada en dita xanela. Ata aí, nada estraño; sen embargo logo dun rato no que a figura non se moveu pareceu empezar a crecer como se se estivese achegando á fiestra, pero o facía dun xeito que a min empezou a inquedarme. Era como se a forma humana fose desproporcionándose e cabeza e brazos adquirisen unha lonxitude desmesurada a medida que ían cubrindo a luz irradiada da fiestra; era como si incluso a figura saíse flotando pola fiestra!
Outra persoa, na miña situación, supoño que tería aberto o saco, frotado os ollos e levantado a cabeza para ver que carallo estaba pasando, pero eu non vos son tan afoutado, e por moito que a razón me dicía que isto tiña que ser un efecto óptico perfectamente explicable en canto me puxese en pé para comprobalo… a cona se me movín…!!! -ou sexa, que cando estou nunha reunión de 2 parabolts unidos con cadea e que conta con anelas para rapelar non me atrevo a colgarme dela por medo a que casque, e agora que estou asistindo en primeira ringleira a todo un fenómeno paranormal, vou facerlle caso ó que me di a lóxica racional… si, si… -.
Así que, namentres tentaba minimiza-las constantes vitais do meu organismo imaxinando que podería estar asistindo á transformación dun ser, quizais extraterrestre, que abandonaba a súa camaleónica forma humana para recupera-la súa auténtica aparencia, volvín pecha-lo oco do meu saco polo que esguellaba tan estremecedora visión e abandoneime á miña sorte…
Ignoro pois se fun abducido ou parasitado pola pantasmagórica criatura, xa que nada notei á mañá seguinte; nin sequera un aumento de peso que evidenciase no meu corpo a invasión dalgún novo ente alieníxena ou espectral.
Pero non foi este o único suceso estraño das nosas -xa vedes- emocionantes noites de vivac, porque a outra vez que durmimos baixo ese mesmo cuberto volvín a contemplar unha figura, desta vez humana sen dúbida, que no contraluz dunha fiestra apreciábase que estaba tomando algo e fumando namentres movíase polo interior da habitación, achegándose de cando en cando á xanela, supoño que para desfrutar da conxunción das boas vistas da noite coas gustosas caladas do seu pito.
Como temía que dende a súa posición puidera verme, procurei non moverme para no chama-la súa atención, así que podo pensar que o fulano en cuestión non se decatara da miña presenza cando pareceu que se arrimou novamente á fiestra para, desta vez, subirse enriba dalgún chanzo e ficar quedo, aparentemente no bordo desa xanela. Por un intre pensei en que ía saltar ou que podería caer, pero ó cabo duns instantes pareceume sentir un ruído familiar… era como se… como se… un líquido impactase contra o chan…? -Que carallo!, para min que ese baldreo estaba mexando á rúa pola fiestra-. Non daba creto á escena, pero tampouco quería moverme para albiscar mellor o que facía, non me fose a ver no meu cubil, así que din coidadosamente media volta no meu saco e desentendinme do tema, non fose que tamén empezase a meneala… ;-D
E agora que vos puxen ó tanto destes misteriosos sucesos, xa ben vedes que as sorpresas e emocións non só están nas alturas, tamén na nocturnidade do parking hai espectros e mexóns que animarán esas noites ociosas dos máis aforradores pernoctadores de Chamonix :-D
Pero non só acampamos no parking, onde os seus baños públicos ademais de permitirnos “ducharnos” na mesma pileta-lavamáns en que fregabamo-la louza, tamén pasamos sendas noites en dous campings. O primeiro, o de Les Arrolles, situado practicamente no casco urbán de Chamonix, e no que pasamos unha xornada chuviosa logo desa primeira escalada antes narrada (34,80€ polos 4 + furgo + tenda), e o outro, de Les Cimes, situado xa algo máis apartado da vila, onde pasamo-la última xornada de choiva antes de abandonar Chamonix (30,20€ polos 4 + furgo + tenda).

Uns á Aiguille de l’M e outros ó Grand Charmoz.

Logo de pasa-la xornada de choivas no camping, a previsión meteorolóxica era de que teríamos un día bo e un segundo día no que volverían as choivas a última hora da tarde, así que, o 23 de xullo, subimos todos á cabana de Blaitiere Dessus con diferentes plans para aproveitar esa seguinte xornada de bo tempo: Lucas e Manu querían face-la via Pilar Cordier do Grand Charmoz, namentres que Aviño e eu conformabámonos coa aresta Norte-Nordeste na Aiguille de l’M, onde viramos escalar xente a outra vez que estiveramos na súa base.
Viñeron connosco o Tato e Marie, que aproveitarían para durmir na cabana e ó seguinte día seguir de ruta cara a Montenvers, e chegamos con tempo de sobra para acomodarnos na cabana, organiza-lo material, cear e deitarnos cedo -todavía coa luz do día-.
Manu e Lucas erguéronse ás 5 da mañá, bastante antes ca nós, que o fixemos sobre as 7h., xa que a súa vía tiña uns 650m. de percorrido con dificultade de MD inf e retorno rapelando polo mesmo itinerario, e a nosa tiña só uns 200m. graduados de D inf. e un descenso pola vía normal que vai pola vertente oposta cara á base do glaciar de Nantillons, e que require dun par de rápeles e logo algún destrepe.
Ó redor das 9 da mañá, Aviño e eu atacabamo-lo primeiro longo da nosa vía, considerada como un percorrido de aprendizaxe ou para aproveitar esas medias xornadas de tempo estable, así que tomade nota por se cando andedes por aquí buscades unha actividade deste tipo…
A vía comeza nunha placa fisurada pola que chégase a uns bloques nos que monta-la primeira reunión. Dende aí, un segundo longo que arranca polo lombo da aresta cara á base dunha visible fenda-diedro oblicua, na que se monta comodamente a seguinte reunión. O tramo máis difícil da vía é unha fenda off-width (seica din que é un típico exemplo de fenda chamoniarda -e unha vez feita entendo o concepto…: ven a ser algo así como unha fenda na que nin colles, nin deixas de coller,… nin vas todo por dentro, nin vas todo por fóra,… nin tes presas boas, nin é que falte onde aferrarse ou apoiarse,… en definitiva, unha fenda que nin arre, nin soooo…- ), que ten algún cravo e cordino que axuda á súa protección; logo dunha primeira sección dura e rectilínea, a fenda vira á esquerda (outra fisura máis fina permite tamén seguir recto dende esa esquina) e sae da vista do/a asegurador/a para continuar unha decena de metros máis ata acadar uns bloques nos que monta-la reunión, baixo un sistema de varias novas fisuras verticais.
Tiramos pola que estaba máis á dereita das dúas que empezaban enriba da nosa posición, e aínda que tiña un paso con agarre romo de mans que nos custou, seguimos ata monta-la nosa 4ª reunión na base dunha cheminea cun característico gran bloque empotrado na fenda que separaba a parede esquerda dun monolito escindido á súa dereita.
Dende aquí é mellor non meterse pola cheminea, senón seguir pola fenda da esquerda ata chegar a unha zona de grandes bloques que conforman repisas e escalóns, onde montamo-la penúltima reunión. De seguido arrancamos cara arriba con lixeira tendencia á esquerda por onde máis fácil parecía supera-los grandes bloques do inmenso desmoronamento que conforma este último longo, pero no noso antiquísimo croquis (dunha coñecida vella guía de Piola), indícase que tamén pódese seguir algo máis pola esquerda (de feito, por aí se meteu unha cordada que nos pasou nese tramo, coido que seguindo un gran diedro próximo).
O cume, que acadamos ó redor das 13h., é unha gran terraza cun par de parabolts desque o que facer un primeiro rápel duns 20 m. cara á golada do lago oposto do que viñemos; ó outro lado desta golada vese en primeiro plano unha agulla de aparentemente a mesma altura que a nosa, onde tamén hai algunha vía xa que observamos a unha cordada chegando ó seu cume e rapelando, cara ó mesmo paso ca nós.
Logo deste curto rápel, pódese buscar onde facer un segundo que nos leve ata a derradeira instalación de rapelar, ou optar coma nós por camiñar arrodeando a parede cara o lado de Nantillons, seguindo unha vira que parece rematar nun cortado, pero que permite destrepar, con coidado, para acada-lo mencionado último tinglado, composto por un par de parabolts e uns cordinos (non lembro de onde sacamo-la referencia sobre este destrepe, pero coido que alguén nolo contou, porque no croquis que levabamos non había detalles concretos sobre o descenso).
A trintena de metros deste último rápel deixounos en plena golada onde xa podíamos ver o longo descenso que nos quedaba pola canle que caía cara o glaciar de Nantillons. Cara ó outro lado tamén parecía poderse descender, alomenos durante os primeiros metros, pero máis abaixo non sei se habería continuidade…
Primeiro por entre bloques de pedra e logo, pouco a pouco, por terreo máis desfeito e con máis grava e terra conforme iamos descendendo, chegamos a unha zona onde a canle xa se abría completamente para dirixirnos cara ó lado esquerdo para acadar un sistema de enferruxados pasamáns e chanzos de ferro que facilitan o último tramo da baixada para chegar á morrena do glaciar, no noso caso, ó redor das 15h.
Namentres iamos cara ó glaciar o tempo xa daba sinais de cambio e o sol ía cubríndose con nubarróns que presaxiaban un adiantamento das choivas previstas. Unhas primeiras pingas avisáronnos e, pouco despois, unha chuvascada de moi pouca duración obrigounos a poñe-los chuvasqueiros namentres corríamos por entre os grandes bloques da morrena. Afortunadamente o tempo foi aguantando ata que acadamo-lo noso refuxio ás 16h., así que sans, salvos e secos acomodámonos no seu interior agardando polos nosos compis, que aínda non chegaran.
Ó pouco empezou a chuzar, e un bo rato despois apareceron por fin Manu e Lucas calados ata os osos, así que tocounos facer de serviciais samaritáns e namentres se secaban e abrigaban dentro do saco, démoslles unhas “frejas” nos pés e preparámoslles unha opípara cea na que xa suporedes que non faltou nin o marisco, nin o churrasco… -máis ou menos, debeu de ser así… ;-)
Cando, metidos nos seus sacos, tomaban a sopa…-que digooo…!, as vieiras, quería dicir…- contábannos que vendo que a choiva adiantábase, tiveran que abandonar a uns 3 longos do cume, pese ó que a chuvascada pillounos durante os rápeles e xa non os deixou ata chegar á cabana, así coma un pequeno problema escatolóxico perfectamente evitable cun mínimo de fortuna ou, no seu defecto, se houberan mantido unha mínima distancia de seguridade entre as diferentes zonas de “traballo” (non podo dar máis detalles porque existe un pacto de silencio que nos obriga a ser discretos, alomenos ata que a persoa máis “afectada” -que si podo dicir que non estaba presente- xa non teña posibilidade de reclamación…).
Á mañá seguinte, como os nosos compañeiros tiñan todo empapado fixemos uns tendais coas cordas -ademais dunha colada especial de resultas do “problemiña”- e colgamos o material por dentro e fora da tenda, coma se dun tenderete de bazar se tratase, ata que secou de abondo como para poder baixar cunha aparencia máis digna. Iso si, no semblante dalgún turista ou sendeirista que pasou por aló, quedou ben patente a sorpresa que lle causou o despregamento de material e pases en calzoncillos que os “habitantes” do chamizo ofrecíamos … :-) pero iso tamén forma parte dos perigos obxectivos da montaña, non si?; porque -parafraseando a esa famosa alcaldesa corrupta que revitalizou aquel dito-: “Manolete, Manolete… si no sabes torear… ¿pa que te metes?” :-D

Croquis e referencias:


Escalada deportiva en Le Brévent.

O seguinte día Lucas e Manu non deixaban de estuda-las previsións do tempo e buscar información das condicións para tenta-la escalada dos Dru, pero como o tempo non se estabilizaba e as choivas da véspera incluso deixaron neve ben visible nalgúns sitios, decidiron esperar un día máis antes de saír.

Ese proxecto era demasiado difícil para Aviño e eu, así que no-los dous xiramos 180º as nosas miradas e puxemo-los ollos nas paredes do lado Leste do val, opostas ás da vertente do macizo do Mont Blanc, moito máis baixas e sen neves, pero nas que soubemos que existía unha zona de escalada deportiva moi grande que coido que lle chaman Clochers -Clochetons.
Intensa preparación física e mental para a escalada dos DruEn concreto tiñamo-lo croquis dunha vía, La Frison-Roche (200m, 6a e con 6 longos de 6a, V, V, 6a, III e V+, respectivamente), na cara SE de Le Brévent, que nós pensabamos que sería de autoprotección na súa meirande parte, aínda que logo resultou que estaría completamente equipada (son as cousas de non saber nin ren de francés…). Así que namentres a cordada dos “machacas” estudaba, planificaba e adestraba arduamente -como podedes observar na fotografía adxunta- :-D, Aviño, co seu nocello danado nun tropezón durante a baixada da cabana de Blaitiere Dessus, e eu erguémonos un día despois da nosa xornada de descanso coa intención de colle-lo primeiro teleférico de Brévent ata a súa estación intermedia, Plan Praz (13’50€ a viaxe só de ida, e coido que un par de euros máis pola ida-volta).
Este destino non está tan solicitado, nin moito menos, coma o da Aiguille du Midi, nin é tan escarpado (de feito pódese seguir unha senda -bastante pina nalgúns tramos- para subir ou baixar, con algunha zona arriba que require de bota-las mans) así que, nesta época, non se forman grandes colas para colle-las súas cabinas; este é un lugar no que faise moito parapente e sendeirismo e, no inverno, practícase o esquí de pista.

Vertente SE de Le BréventDende a estación de Plan Praz continúase durante uns 45 minutos por unha pista de esquí -que agora en verán é unha cómoda ancha senda- ata que nunha curva pechada cara á dereita, baixo a parede na que se atopa a estación superior do teleférico, hai que abandona-la pista e seguir uns 10 ou 15 minutos por ruta evidente para achegarse ata a base da vía.
Esta parede debe ser bastante frecuentada porque vimos bastantes cordadas, tanto na nosa vía como noutras próximas, pero cando chegamos xusto estaban subindo o primeiro longo unha cordada de 3, así que non tivemos que esperar para empezar; outra cousa foi que nas seguintes reunións si que nos tocou ser pacientes… tanto a nós, como as cordadas que se foron encolando atrás nosa :-)

Primeiro longoO primeiro longo ten un paso de placa xusto antes de acada-la ampla terraza pola que chégase camiñando ata a base do zócalo no que comeza o seguinte longo. O segundo longo ascende en diagonal cara á dereita e o terceiro continúa coa mesma tendencia para acadar na esquina desta parede unhas pequenas gradas nas que chegamos a xuntármonos membros de 3 cordadas…
Dende aquí xa se ten unha vista completa da fenda-diedro que conforma o 4º longo e que supón a maior dificultade desta vía. A fenda está equipada, como o resto da vía, pero aínda así tivemos que sudar un pouco para superar este recomendabilísimo longo.
O seguinte longo é unha camiñada de transición para chegar a unha amplísima repisa sobre a que se atopa a parede do fantástico diedro final, tamén chulísimo, polo que remataríamo-la escalada nun último longo que nos deixou a poucos metros da estación do teleférico superior.
Dende aquí baixamos con calma observando as moitas vías de deportiva que a un lado e outro do camiño aparecían: nunha guía turística de Chamonix Mont Blanc, din que “nas placas do Brévent, baixo o teleférico, hai 31 vías a 10 minutos do cume”, pero a miña impresión é de que ten que haber moitas máis -habería que conseguir uns croquis do lugar porque pode se un sitio interesante para aproveitar un ou dous días “tontorróns” cando se veña a Chamonix-.
Diedro-fenda do 4º longoÓ chegar á estación de Plan Praz, Aviño, que collera billete de ida e volta por mor do seu nocello mancado, baixou nas cabinas, pero eu decidira acrecenta-la miña fama de cutre descendendo a pé pola senda que vai practicamente por baixo da liña do funicular. Tiven que preguntar por onde comezaba porque non está indicada, aínda que coido que debe ser utilizada como adestramento por corredores/as de montaña, que queiran meterse un bo desnivel rapidamente, pese a que abaixo vin algúns cartazos indicadores de que non se recomendaba -ou directamente estaba prohibido- usar esa senda. Así e todo, cruceime con 3 ou 4 persoas que subían por el; uns para adestrar e logo con intención de baixar no teleférico, e outros con máis aspecto de que lles tería servido igual unha matogueira calquera xunto á estrada para “remata-la faena”, aínda que claro… non tería sido tan romántico… ;-)
O primeiro tramo do descenso coido lembrar que tiña algúns pasos con ferros ou pasamáns onde había moita inclinación ou perigo de esvarón, pero logo xa se podía seguir camiñando polas súas innumerables zetas ata chegar ás rúas de Chamonix. O descenso supoño que me levou algo máis dunha hora, pero a verdade é que non estou seguro; en todo caso está ben coñecelo por se algún día se chega demasiado tarde a colle-la última cabina de baixada.
Xa xuntos todos no “campamento base”, os nosos compañeiros dixéronnos que o tempo volvía a cambiar e que as choivas entrarían a seguinte tarde, así que desistiran do seu proxecto nos Drus, pero decidimos facer unha última escalada ó día seguinte, e logo marcharnos a outro lugar no que a meteoroloxía nos fose máis propicia.

Máis info e croquis:


Todos á Aigulle du Peigne: descamiñados na Les Lépidoptères e ó límite do horario na Contamine/Labrunie/Vaucher.
Papillons e Lépidotères Fonte: http://www.benontherun.com/post/stage-alpinisme-chamonixA previsión meteorolóxica advertía de choivas para a seguinte tarde, así que decidimos facer algunha vía na Aiguille du Peigne, que conta cun rápido acceso dende a estación do teleférico de Plan de l’Aiguille. Manu e Lucas escolleron a Contamine/Labrunie/Vaucher (MD, 400 m.) polo lado Oeste do Gendarme 3068 (máis coñecido como Gendarme Vermello), e Aviño e eu decantámonos pola Les Lépidoptères (D inf, 180 m.) que, pola cara Norte do Gendarme 3009, ten uns 180 m. de de percorrido de V- para empatar, logo da IV torre da aresta de Papillons, con dita aresta e rematar polo seu máis fácil (III+) tramo final ata a brecha de descenso normal.
Coma sempre tentamos colle-lo primeiro teleférico (30’50€, por persoa, ida e volta), pero xa había unha boa cola diante do portelo de venda de billetes cando chegamos; por riba, o arranque do funicular atrasouse un bo rato debido ós fortes ventos que sopraban en altura e que provocan a suspensión do servizo cando acadan certa intensidade.
Cando Aviño e eu saímos da cabina en Plan de l’Aiguille (Manu e Lucas colleran unha antes ca nós) atopámonos envoltos nunha densa néboa que nos impedía ver cara a onde nos dirixiámonos e orientarnos correctamente, ó que resultaría posteriormente crucial no desenvolvemento dos nosos plans…
Eu lembraba algo do achegamento á parede por mor dunha tentativa fallida de escalada da aresta de Papillons, que fixera uns anos antes con Mundi, así que cando me pareceu que as cordadas que nos precedían desviábanse demasiado de cara a onde pensaba que debiámonos de dirixirnos, abandonamo-la súa ruta e buscamo-lo noso propio camiño en medio da néboa.
Acadamo-la base da nosa parede sen apenas máis que algunha referencia visual ocasional dalgún claro entre nubes, pero non fomos quen de orientarnos correctamente, e polo tanto, aínda que non tiñamo-la certeza de estar no punto de inicio da nosa vía, empezamos a escalar nun lugar que nos parecía concordar coas pobres referencias que figuraban no noso croquis (posteriormente decatariámonos de que faltounos seguir bordeando bastante máis a base da parede cara á esquerda).
Nos primeiros metros de escalada a rocha era moi mala, pero segundo se subía resultaba… peor ;-)Namentres montaba a primeira reunión logo de superado un tramo de especialmente horrible rocha, outra cordada que buscando tamén a mesma vía ca nós empezara a escalar ó noso carón, deuse a volta e continuou bordeando a base da parede -ben se vía que eran máis espabilados ca nós :-) -. Aínda que xa intuíamos que non estabamos na vía desexada, como fomos atopando algún rastro doutras antigas escaladas (guía fosilizada con restos de “apretón” incluída…) decidimos seguir “á aventura” e, afortunadamente, noutro par de longos -xa con rocha non tan mala e de escalada non difícil-, acadamo-lo fío da aresta de Papillons sen problema, nun punto (á altura da escapatoria que hai logo da 2ª torre) que a min pareceume que era xusto posterior a onde abandonara con Mundi a escalada daquela vez que antes comentara.
Nese intre non sabiamos exactamente a que altura estabamos da aresta; estaba claro que non escalaramos a Les Lépidoptères, pero aínda sen un bo croquis de Papillons, como as numerosas cordadas que xa avistabamos na ruta sinalaban perfectamente o percorrido e o Aviño xa fixera esta escalada facía anos e algo se acordaría dela…, decidimos aproveita-la ocasión e rematar co que quedaba de aresta.
O bo de saír á crista onde o fixemos foi que nos evitamos os típicos atascos que se forman nos primeiros longos da vía, así que desfrutamos moito máis da ruta, xa que aínda que esta é unha vía recomendabilísima, soe estar masificada, tanto por mor do seu rápido e cómodo acceso dende a estación do teleférico, que fai que moita xente a teña como alternativa para aproveitar medias xornadas boas de tempo, como pola súa dificultade moderada (danlle como moito V+/6a en tres puntos, pero pra min que podería dárselle algo máis ).
O longo chave permite acada-la 3ª torre, partindo dunha reunión peculiar nunha reunión baixo un teitume de bloques que a modo de túnel dan paso á cara Sur (a isto os franceses chámanlle “caixa de correo” nos seus croquis… -madialeva que eu non entendo a relación…-). Nós atacamo-los primeiros metros polo interior do diedro, pese a que viramos a un guía -con bota ríxida en vez de gatos- como ascendía acrobática e aereamente polo seu bordo dereito, e resultou un longo espectacular e duro de pelar… :-) .
Xa sobre a 3ª torre tivemo-la sorte de ver ó lonxe ós nosos compis, Lucas e Manu, escalando un tramo de placas da súa vía; e namentres o guía e o seu cliente se tomaban un “piscolabis”, aproveitamo-la ocasión para pasalos -seguro que moi ó seu pesar, porque nós si que non íamos ser máis rápidos que ata o de agora hehehehehe…-.
Sen demasiada presa continuamos e cando acadamo-la brecha, logo da 4ª torre, puidemos por fin ver onde deberíamos de ter saído nós se houberamos atinado coa ruta correcta da nosa vía: un diedro ben aberto de placa, no que podíanse distinguir alomenos dúas cordadas. Logo disto, aínda tardamos cáseque unha hora en acada-lo remate da aresta, nun parabolt con mallón que serve para rapelar pola cara Sur. Dende este punto tamén pódese seguir pola vía normal de ascenso que vai ata o cume do Peigne, pero como non tiñamos referencias da ruta nin de canto podería levarnos, baixámonos.
Logo do rápel aínda queda destrepar durante media hora aproximadamente, e cáseque outra hora máis de camiñada ata a estación do teleférico. Como este ano fixo tanto calor, non había neve, pero o normal é levar crampóns e piolets para pasar algún tramo de xeo á volta.
Na estación tocounos facer cola para baixar, porque claro, a moita xente que sube, aproveita para pasar toda a tarde e logo xúntanse as moreas de escaladores cos milleiros de turistas e móntanse unhas colas que rídevos das do paro… -Sen lugar a dúbidas, o peor do día.-
En canto ós nosos compis, resulta que remataron a súa vía tarde de máis como para chegar a tempo de colle-lo último teleférico, pero non por iso deixaron de apurar canto puideron e logo de darse unha desas carreiras, cargados con todo o material de escalada, que te deixan sen folgos -nin xeonllos- tiveron a sorte de colle-la última cabina que saía cara abaixo co persoal que traballa na estación (e iso que seica tiveron que cáseque rompe-los cristais de tanto petar, porque os “francaises” facíanse os suecos :-) ).
E así rematamo-la nosa estancia en Chamonix… Para despedirnos, buscamos un camping no que pasa-la prevista chuviosa noite e ó seguinte día puxemos rumbo a… ó Verdón!!!!!! -Que pasa, seica pensabades que estabamos cansos e desexando volver pra casa?- ;-D

Máis info e croquis:

Retirada no Espolón Fiz-Roi (Peñarubia, Covas, León), 11 de xullo de 2015

Espolón Fiz-Roi. ED-, 6c+ (6b obrigado), 170 m.

Fai agora ó redor dun ano que lle decía ó Xosé que, unha vez rematado o choio da súa apertura, eu xa non volvería a esta vía, non só porque estaba moi por riba das miñas posibilidades, senón porque logo de tantas horas vendo e sufrindo a pouca fiabilidade da rocha, e comprobado como de dorosas e cortantes resultaban as súas fendas, nada podía convencerme de que o resultado final era unha boa vía, e non esa parede intimidante na que o Xosé tivera a teima de sacar unha liña por onde eu non apostaba un peso que puidera saír nada aproveitable… :-)

Pero xa coñecede-lo dito: “nunca digas nunca…”; e resultaba que agora de novo atopábame camiño de Covas, non pola miña vontade, senón por darlle o gusto a Carducho que desque coñecera a nova apertura quería ir a darlle unha “cata” -e, dende logo, non sería pola opinión que eu lle dera dela ;-)

Saímos cedo de Vigo porque eu quería estar a pé de vía ás 10 da mañá (sabía que a partir das 13:30h., o sol empezaría polo cume a ir gañando terreo cara á base da parede e quería que alomenos tiveramos ascendido os 3 primeiros longos antes de sufri-lo seu castigo), sen embargo xa cáseque eran as 12h. da mañá cando atacabamo-lo primeiro longo -mal empezabamos…-.

TopoEspolonFizRoiA estratexia era moi sinxela, o Carducho “paparíase” os 3 primeiros longos (os máis difíciles, e polos que eu o seguiría tirando de cintas, corda e canta axuda física ou química me facilitase), e eu probaría a encabeza-lo 4º e -se houbese unha conxunción estelar e os astros me fosen propicios- o 5º longos.

Hai que sinalar que a vía é bastante física e, alén dalgún paso máis delicado, esixe estar forte e ben de coco. Como está aberta dende abaixo hai bastantes parabolts e algúns cravos e cintas-cordinos no seu percorrido, pero segue sendo imprescindible usa-los friends e empotradores nas súas numerosas fendas.
O primeiro longo é o máis curto pero non nos permitirá quentar nel xa que enseguida amosa as razóns da súa gradación de 6c; conta con 3 ou 4 chapas e unha cinta prolongada xusto embaixo do paso máis duro. Carducho petou un brazo tentando o encadeamento nun primeiro intento, o que á postre sería un primeiro indicio claro de que algo non ía ben…. Pese a elo conseguiu resolve-lo paso nun segundo pegue e dispúxose a continua-lo noso periplo.
O segundo longo comeza en travesía ascendente cara á esquina dereita do teito que cobre a reunión, e logo de dobra-la, continúa por unha fenda tan rica en agarres e posibles proteccións, como dura. En todo este tramo non é posible que se vexan escalador e asegurador, así que non sei como o pasou o meu compañeiro, pero -contra o que eu lembraba- a min xa non pareceu tan “chunga” como da última vez que me “subiran” por ela, así que pode que haxa xente co nivel suficiente á que lle poida parecer divertida ;-) -sendo obxectivos, a verdade é que este é un longo moi bo-.
A nova reunión atópase baixo outro teito, no remate da fenda, e cando me xuntei nela co Carducho, o sol xa empezara a darnos duro, así que aí voaron as miñas esperanzas de ter superada-las máximas dificultades todavía á sombra. Pero iso non sería o problema principal; o meu compi empezaba a pensar que algo non funcionaba como debera no seu corpo xa que, ademais de que non se recuperara do apretón inicial no comezo da vía, agora incluso tiña a man acalambrada e non acababa de atoparse ben. O lóxico neste caso sería que eu acometese de primeiro este 3º longo de 6c+ (o máis duro da vía), pero a lóxica non pode obvia-las limitacións persoais, así que ata que lle poñan unha escada de 45 m. eu non me subo por aí sen unha corda ben tensa que tire por min dende arriba :-)

Como este longo arrodea pola dereita o teito sobre a reunión, perderemos de vista ó/á noso/a compañeiro/a ata que acade a metade do percorrido, onde, máis ou menos, atópase o paso clave. Aí estivo pelexando o Carducho un bo rato antes de darse por vencido e saír del colocando un pedal. Nese intre eu aínda non o sabía, pero logo díxome que atopábase realmente mal e pese a que todavía tentou supera-lo teitiño que da paso ós últimos 8 m. do longo, xa non era capaz nin de aguantarse en movementos de Vº grao. Pasou unha das cordas polo parabolt de enriba do teitiño e mandoume que o fose descolgando, sen explicarme que pretendía facer xa que a lonxitude das cordas non daría para que chegase xunto a min. Sen embargo cando se ancorou a un dos parabolts para desencordarse dun dos cabos e recuperala corda xa entendín que quería facer…

Chegou xunto a min máis murcho cas leitugas logo dunha xeada, e cáseque incapaz de artellar manobras e palabras. Díxenlle que se ancorase antes de nada, pero non era quen nin de colle-lo cabo e localizar onde facelo, así que puxen cara de póker e procurei que non se notase a miña intranquilidade, sobre todo cando vin coma os dedos das mans contraíanselle de xeito espasmódico e agarrotábanselle sen que puidese evitalo… Ancoreino, dinlle auga e unha viseira e púxemonos de tal modo que o meu corpo lle ofrecese algo de sombra. Contoume que chegou un intre en que ademais de sufrir cambras e arcadas, pensou que se ía esvaecer e namentres bebía ós poucos e tomaba unha barriña de cereais, nalgúns momentos parecía que efectivamente estaba ó bordo dunha lipotimia.

Coma non somos ricos, e o meu compi é máis rexo que o ubre dun boi ;-) , logo duns minutos para que se fose recuperando, dispúxenme a subir pola corda ata o último punto acadado e recoller así o noso valioso material. Aínda que subir a pulso pola mesma corda na que Carducho me aseguraba en top-rope, resultaba máis fatigoso que difícil, non o fixen moi tranquilo dado o estado no que se atopaba o meu asegurador -non fose o demo que lle dese algo…-; así e todo, aínda que non poida dicir que gozase do percorrido, si que foime inevitable aprecia-la calidade deste fantástico longo e abraiarme coa tenacidade do Xosé na súa apertura.
Por fin tiña unha escusa para abandoa-lo ferrote de mallón que dende xa fai moitos anos sempre levo comigo ás escaladas; pero se alguén me fai o favor de ir buscarmo, que me avise, que non lle vou dicir que non o quero, eh ;-) Coloquei o mallón e rapelei xunto ó meu compi que todavía non andaba moi espelido, así que non lle quitei ollo durante tódalas súas manobras ata que se deslizou rápel abaixo.
E xa no chan, continuamos paseniñamente ata o coche onde elucubramos un bo rato sobre cal podía se-la causa do seu malestar: unha “pájara”, unha anemia, os triglicéridos, a crise grega,…
En todo caso, para outra vez seguro que se notamos que non nos atopamos ben, deixarémolo para outra ocasión…, ou… pode que non… ;-)

Croquis:

Pincuejo, Peña los Llanos e Rabanal de Luna (Babia e Luna, León), 6, 7 e 8 de xullo de 2015

Coas vacacións de verán chega a posibilidade de viaxar alén do noso terruño para coñecer outros lugares e poñernos a proba fora do noso ambiente habitual, así que entanto non chegaban as datas que tiña reservadas para visita-los Pireneos e mailos Alpes, dimos unha volta pola comarca de Babia (León), na que poder ir “poñéndono-las pilas” dun xeito máis amable do que se estila noutras zonas máis esixentes.

Co Mundi e comigo, viñeron André e Miguel “Chamonix”, que nunca andiveran pola zona, así que en 3 días fixemos unha pequena “turné de mínimo desprazamento”: empezamos pola Peña del Pincuejo para disfrutar da súa escalada semideportiva de parede (ou “pracer” -como tamén a chaman-), logo achegámonos (apenas a 4 km) ata a Peña Los Llanos a facer unha vía que resultou do mesmo estilo, e rematamos escalando deportiva en Rabanal de Luna.

Como os tres lugares están moi próximos entre si, e ademais perto de Torrebarrio, o normal sería reservar no refuxio da Federación Galega de Montañismo en Torrebarrio, pero para nós, a mellor opción é utiliza-lo noso vello “cuberto” de Villasecino no que tantas noites temos pasado -chamádeme romántico ou cutre, o que prefirades ;-) e que espero sigamos disfrutando, namentras sexamos discretos e respetuosos como ata o de agora…

Los Nichos (MD, 6b ou 6a/A0, 80 m) e Luna de Octubre (MD, 6a, A1, 90 m), Peña del Pincuejo, Caldas de Luna, León.

Chegamos pola tarde ó Picuejo, pero demasiado cedo xa que o sol aínda estaba alto e a calor era moita; así que sen ningunha presa desentumecémonos da viaxe en coche e collemo-los bártulos de escalada para facer en dúas cordadas cadansúas vías: André e Chamo empezaron pola Línea Blanca e logo fixeron a Espolón Pioneros, namentres que Mundi e eu fomos á Los Nichos, e logo metémonos na Luna de Octubre.

Para o André era practicamente a súa estrea en parede fora da nosa comarca, e para o Chamo, en cambio, era unha apacible escalada máis, logo do seu retorno a este mundillo tras varios anos de parón por un accidente. Con estes condicionantes, o normal houbera sido que o tomaran con máis calma ca nós, pero… diso nada! Así, namentres que Mundi e eu facíamo-los 3 longos da Los Nichos, eles remataron os 4 longos da Línea Blanca, e logo, cando aproveitando a aparicion da sombra proporcionada pola parede do outro lado do regato, nos metimos a face-las nosas respectivas segundas vías, novamente fixeron eles os 4 longos do Espolón Pioneros, no tempo que nós empregamos en escala-los 2 longos da Luna de Octubre, deixando claro que cordada era a máis hábil :-)

Información de vías na Peña del Pincuejo:

Los Nichos (MD, 6b ou 6a/A0, 80 m)

Los Nichos foi aberta dende arriba por Jorge Malgor e Miguel Ángel Adrados, o 15 de agosto de 2003. Está semiequipada con parabolts, e recoméndase levar algún friend pequeno e mediano, e un xogo de empotradores. As reunións teñen dous parabolts con anelas e cadea, puidendo rapelar pola mesma vía. Nós empatamo-los dous últimos longos.

 • O 1º longo debe ser de menos de 40 metros, de V/V+ e un paso de 6b sobre placa que se pode facer en A0.
 • O 2º longo terá uns 25 metros, empezando cun 6a que da paso a unha zona máis plaqueira cun paso que dan de 6a+ antes de virar á dereita para rematar ascendendo ata a reunión.
 • O 3º longo apenas terá uns 15 metros, de V/V+ polo que pódese empalmar sen problema co anterior.
 • Rapélase pola mesma vía en 2 tiradas.

Luna de Octubre (MD, 6a, A1, 90 m)

A anterior vía é moi recomendable, pero a que a min máis me gustou foi esta; e iso pese a ese paso de artificial que non sei como resolverán aquelas persoas de menos de 1’68 m, porque eu só cheguei á chapa de casualidade…. -uffff-.

Luna de Octubre foi aberta dende arriba por Eloy Santín e Miguel Ángel Adrados, o 17 de outubro de 2003. Está totalmente equipada con parabolts en estilo deportivo (é moi plaqueira), agás o 3º longo común con Los Nichos, para o que recoméndase levar algún friend pequeno e mediano, e un xogo de empotradores. As reunións teñen dous parabolts con anelas e cadea, puidendo rapelar pola mesma vía.

 • O 1º longo debe ser dun 40 metros, de V+ totalmente protexido con parabolts.
 • O 2º longo terá uns 30 metros, e ten un paso obrigado artificial de A1 non apto para xente baixa, como comentei antes.
 • O 3º longo é común con Los Nichos, así que como xa o fixéramos antes decidimos non repetir eses apenas 15 metros.
 • Rapélase pola mesma vía en 2 tiradas, aínda que coma nós non fixemo-lo curto 3º longo, rapelamos dunha sóa vez dende a 2ª reunión.

La Feriona del Pilar, Peña los Llanos (MD inf, V+/6a, 400 m.), Caldas de Luna, León.

feriona del pilarSouben desta vía por casualidade, cando Juan Lozano me preguntara se sabía algo dela, e cunhas rápidas búsquedas por Internet atopeime con que estaba moi perto do Pincuejo, e que ademais había varias vías máis na mesma Peña los Llanos; así que tíñaa reservada para proporlle a Juan achegarnos ata ela, pero ó andar pola zona nesta saída pareceume que non podía desaproveita-la ocasión de ir cheirar :-)

Foi aberta o 12 de outubro do 2007 (o día do Pilar -de aí o seu nome-) por Carlinos e Fernando Delguayo. Na web de El Maquis hai unha moi boa reseña, así que simplemente sinalarei uns detalles que corrixen algún dato dos croquis e demais reseñas que cito máis abaixo.

 • Esta entretida vía vai buscando a dificultade polas zonas de placas, que protexe con parabolts -algo distanciados- para acadar así un itinerario longo e practicamente equipado na súa totalidade (incluídas as reunións), polo que cun xogo de empotradores e algún friend iremos sobrados de material.
 • Na 2ª reunión a vía presenta unha variante de dous longos pola esquerda que debe ser algo máis fácil (variante de IV+ aberta en maio do 2009 por Antonio Suárez Ramón e David Barrientos, que teoricamente non debera de estar equipada, pero vimos unha liña de parabolts en paralelo ós nosos longos que supoñemos debe corresponder a esta variante).
 • Nós seguimos o itinerario orixinal pola liña da dereita e atopámonos que o 3º longo é duns 40 m. (en lugar dos 55 m. indicados no croquis), pero dame a impresión de que correxiron a ubicación da súa reunión xa que aínda que segue sendo colgada e en placa, está ó carón dun pequeno nicho e uns metros por embaixo dunha instalación que se eliminou, e que si que podería corresponder ós 55 m. que lle dan nos croquis.
 • Na 4ª reunión hai que achegarse camiñando ata a base dun espolón a uns 20 m. ou 30 m. enriba e á nosa esquerda, que conta cun par de parabolts para guiarnos, aínda que nós só vimos un, ata a 5ª reunión constituída dun só parabolt con anela de rapelar xunto a unha pequena fenda con cordino.
 • Á 7ª reunión chégase camiñando e está composta por un único parabolt xunto a unha árbore, na base dun torreón final e presenta a máxima dificultade da vía nunha delicada placa de adherencia protexida por varios parabolts que distancian máis do que me gustaría ;-) -este longo poderíase resolver tamén pola fenda que ascende directamente dende a reunión (iso si, está limpa de material).
 • Por último, para o descenso tiñamos entendido que se podía facer andando pola vertiente contraria, pero André e Chamo seguiron ascendendo pola crista ata onde viron que podían descender pola mesma vertente e chegaron comodamente á estrada cáseque unha hora antes ca Mundi e eu, que baixamos pola outra vertente con algún destrepe inicial e logo entre “pinchudos” arbustos -cun percorrido bastante máis incómodo-.

Máis información da Feriona del Pilar e doutras vías na Peña los Llanos:

Escalada deportiva en Villafeliz e Rabanal de Luna, na comarca de Luna.

Logo da escalada da Feriona del Pilar facía demasiada calor como para animarnos a tentar outra das vías que hai na Peña los Llanos, así que logo de xantar algo e deixar que a tarde avanzase, achegámonos a probar algunha vía no sector La Terraza en Villafeliz. Así, namentres Mundi e eu subíamo-los 10 minutos de costa ata a base das vías, André e Chamo tumbáronse na herba, a medio camiño, para cronometrar quen de nolos dous era o máis lento; e cuns 22′ fronte a 7′, eu resultei indiscutible vencedor -como cabía esperar- e leveime o premio Caracol ;-)

Para remata-la nosa viaxe, ó día seguinte achegámonos a Rabanal de Luna, onde estivemos escalando no sector Mandrágora.

A Asociación Cuatro Valles adicada á promoción turística das 7 comarcas leonesas máis montañosas editou no 2007 unha guía das vías de escalada equipadas nestas comarcas, de tal xeito que pódense pasar varios días pola zona probando as distintas escolas. A guía está moi ben feita, aínda que ten algúns erros de graduación dalgunhas vías, e podedes descargala aquí: Guía de escalada Cuatro Valles.

Espolón de los Franceses, Peña Vieja (Picos de Europa), 20 de xuño de 2015.

O pasado verán, Mundi e eu foramos a escalar na zona de Fuente Dé e Áliva, e pese a durmir varios días ós pés do Espolón de los Franceses, na cara sudeste do Peña Vieja, non nos decatamos delo ata o último día (iso di moito da nosa capacidade de interpretación dos mapas, eh…). Agora, cáseque un ano despois achegabamonos Lucas, Antón, Aviño, Manu e eu ó comezo da vía, logo de coller El Cable, o teleférico que dende Fuente Dé substitúe por 5 minutos, as 2 horas de ascensión polo camiño de El Hachero (actualmente a mellor alternativa de subida a pé, grazas a que por el celébrase unha carreira de montaña: Km vertical Fuente Dé, aínda que o último cuarto do percorrido resulta difícil -incluso perigoso- especialmente se se vai cargado de material).

-A ruta clásica de ascensión pola Canal de la Jenduda seica resulta non recomendable debido a uns desprendementos que romperon as clavixas que facilitaban o paso por unha zona difícil e, o pasado verán, dixéronnos nun dos postos informativos do Parque, que a ruta está bastante descomposta e perigosa. Outra alternativa, moito máis cómoda é subir polos Tornos de Liordes, pero isto só é interesante se se vai cara á Vega de Liordes, máis ó Oeste da zona superior do teleférico.-

Desta volta, eu era o exemplo perfecto do montañeiro domingueiro, xa que aínda que Aviño avisárame un par de semanas antes de cando podería ser que nos achegaramos, entre que aínda andaba tratando a miña epicondilite e as moitas cousas que tiña na cachola, despisteime e chegado o día non tiña a man nada do material, nin da roupa axeitadas, agás -de casualidade- o equipamento básico de escalada deportiva. Así que, aínda que da quincalla e cordas xa se encargaban os meus compañeiros, o meu “attrezzo persoal” era o resultado duns apaños e préstamos de última hora: o pantalón e mochila de aproximación do meu irmán, o frontal do Lucas -cun perfecto círculo central de total escuridade-, uns calcetíns de paseo dominical, uns xa estragados tenis urbanos do Decathlon -que ó remate da xornada só servían de chanclas-, un chuvasqueiro deses de peto no peito tipo canguro -dos tempos de cando ía ó colexio-, unha esteira máis fina que o canto dun Euro, un saco de durmir para praia que refrescaba máis do que abrigaba, …-¡nenos e nenas, non fagades isto nunca; o “tito Ricardo” non é un bo exemplo a seguir, eh :-D !-

Intendencia aparte, como o tempo foi moi bo e meu irmán lembraba algo da ruta a seguir de cando a fixera el fai anos, non tiven máis problemas que os derivados do inaxeitado do meu calzado -o que nas trepadas, destrepes e pasos polos neveiros no descenso, tampouco e que foran nimios…- :-(

En canto á actividade, como o primeiro teleférico saía as 10 mañá, e cando nós chegamos xa había cola, collémolo ás 10:30 h. aproximadamente; e logo do paseo ata a verde Áliva, parámonos a contempla-lo noso obxectivo e discerni-la ruta que seguiríamos, antes de encamiñarnos uns directamente á base do espolón, namentres Lucas e Antón achegábanse á fonte de El Resalao. Por último, para remata-lo achegamento tivemos que atravesar un tramo de neve, e xa volvimos a xuntarnos todos para inicia-las primeiras trepadas ó redor das 12 da mañá.

Espolón de los Franceses, Peña Vieja,  (MD inf, V-, 700 m. de escalada + 300 m. de crista).

  Croquis do Espolón de los Franceses (Peña Vieja) en http://guiasdelpicu.com/estpenavieja.html Unha das grandes vías clásicas de Picos de Europa, especialmente apreciable por montañeiros/as, máis que por escaladores/as puros/as.

1ª ascensión: 18 de agosto de 1967, por B. Trouvé e P. Forn.

Comentarios: A ascensión está claramente diferenciada en dúas partes: a primeira parte de escalada polo pilar con dificultades máximas de V-, duns 600 ou 700 metros, que se poden repartir nunha decena de longos; e a segunda parte que a partir da parella de xendarmes do último longo de escalada continúa cunha longa trepada, primeiro por una longa e fácil canle, e logo xa por aresta ata o cume.

Percorrido e dificultade: A vía comeza trepando ata unha placa baixo a que xa nos encordamos, por un lado Antón e Lucas, e polo outro Aviño, Manu e eu, para ascendela con algo de flanqueo á esquerda cara á base dun gran diedro oculto á nosa vista.

Fixemo-los 3 ou 4 primeiros longos asegurándonos como é preceptivo, pero logo optamos por seguir en ensamble, asegurando só -coido lembrar- un par de longos máis que presentaban algún paso máis difícil, xa que do contrario botaríamos demasiado tempo e precisabamos ir máis rápido para que nos chegase o tempo no longo tramo de trepada superior.

A escalada, en si, tiña rocha en xeral boa, e ademais dalgúns cravos e cordinos, que axudaban a sinala-lo camiño, é bastante intuitiva de seguir -o croquis de Adrados está bastante ben-. Os longos e reunións pódense variar xa que aínda que hai algúns cravos no percorrido en lugares habituais de reunión -que igualmente haberá que reforzar ou montar-, sobre todo para os longos máis difíciles, no resto hai moitas posibilidades de montalas en distintos lugares. É por elo que optei por non indicar cada longo da nosa escalada, xa que máis que a lonxitude e dificultade dos longos, así como a ubicación das reunións -que se detalla en moitas guías e croquis- a min paréceme interesante salienta-la conveniencia de identifica-los elementos distintintivo que axudan a distingui-lo itinerario (cousa que xa fixeron bastante ben algún dos autores dos croquis que cito ó final deste artigo), e non subestima-lo tramo de trepada pola aresta, unha vez rematados eses 700 m. de escalada iniciais.

Nalgúns croquis indícanse uns 14 longos, pero eu non sabería calcula-los que fixemos nin onde situa-las reunións, xa que, como anteriormente dixen, progresamos en ensamble maioritariamente, ata acadar unha parella de característicos penedos onde remataba a parte de escalada. Dende aí, báixase á golada baixo a característica parede vermella, ben visible dende a distancia, cando un observa o espolón na súa integridade, e séguese por unha evidente canle que ascende ata acada-la longa aresta pola que se continúa ata o cume. O percorrido pola mesma nunca sobrepasa o III+, e hai algúns fitos e manchas de pintura branca para sinala-lo itinerario, pero hai que salvar 3 pequenos cortados que se acostuman a rapelar, aínda que nós -para o meu disgusto- destrepámolos. Xusto ó superar este 3º rápel, dende onde se observaba moi perto un característico estrato de cor roxizo arxiloso nas paredes próximas, abandoamo-la aresta para descender uns 50 m. por unha canle cara á dereita para flanquear un par de centos de metros antes de volver a gaña-la aresta. Eu coido que este descenso e flanqueo non debe ser habitual, xa que non atopei referencias delo en ningunha reseña, pero Manu, ó asomarse un pouco non viu xeito de seguir por mor dun cortado que había ó outro lado.

Finalmente, acadamo-lo cume do Peña Vieja sen problemas, algo antes das 19h. Pero aínda tivemos que enfrontarnos ó descenso polos neveiros da Canalona, que ó non levar crampóns, nin piolet, resultaban bastante perigosos. Pese a elo baixamos, sen máis contratempo que o de empapa-los pés na neve, ata a estación superior do teleférico, onde durmimos baixo a atenta vixiancia das cámaras de seguridade que controlan todo o que sucede baixo os voladizos do edificio secundario que usamos como lugar de vivac.

Data: 20/06/2015.

Cordada: Antón e Lucas, e Aviño, Manu e eu.

Lonxitude/Desnivel: 1.000 m., dos que uns 700 m. son de escalada e os restantes 300 m. son de trepada, primeiro por unha canle e logo fundamentalmente por aresta.

Descenso: A baixada faise prácticamente camiñando pola normal de Peña Vieja cara á Canalona, e logo, por por Covarrobles a Áliva, se se vai cara aló. A principios do verán pode ser necesario levar crampóns e un piolet para atravesa-los empinados neveiros que se manteñen na Canalona.

Material necesario: 2 cordas de uso en doble (60 m. c/u), un xogo de friends ata o Camalot nº 2 e outro de empotradores.

Croquis e descrición:

Seguir

Recibe aviso de cada artigo novo no teu correo electrónico.

Únete aos outros 205 segidores