Sector Placa de los 20

Fotos de Faro de Budiño. Sector Placa de los 20

Placa de los 20

Croquis de Faro de Budiño. Sector Placa de los 20 (principal)

Sector Placa de los 20 (principal) (de esq. a dta.)
Croquis de Faro de Budiño. Sector Placa de los 20 (principal) Vía Nome Grao  
1 ¿? ¿? chapas de cores
2 ¡Es Pa Vila! 6c Distanciados. Reunión oxidadísima. Aberta por Jesús Martínez Novas, Pichu Rodríguez e Julio Soler P. (1995). 1ª, Pichu (1996).
3 La Ahorrachapas 6b+/c Distanciado entre 3ª e 4ª chapa. Reunión oxidadísima (pódese ir á reunión da dereita). Abera por Miguel Seoane e J. Carlos Vila (1989). 1ª, J. Carlos Vila (1992).
4 Led Peppelin 6a Distanciados. Vai pola evidente liña branca do bloque. Aberta por Marcos Arranz, Pablo Veiga e Pepe I. Tobio (1986). 1ª Joaquín Carril ”Quino” (1986).
5 Placa de los 20 V+/6a Entrada sobada. Apertura e 1ª por Miguel López, Manolo Vázquez e Julio S. Graña (1980).
6 Ilógica 6a/6a+ 1ª chapa alta, pero non difícil de acadar. Apertura e 1ª por Miguel López, Manolo Vázquez e Julio S. Graña (1980).
7 ¿? V+/6a? Distanciados entre as 3 chapas da vía
8 Ratón V+ Entrada difícil e exposta. Apertura e 1ª por Xurxo Valcárcel e Melu (1990).
9 ¿? V/V+? Agarres algo pulidos nos primeiros metros

Croquis de Faro de Budiño. Sector Placa de los 20 (lado esquerdo, xunto ás escaleiras)

Sector Placa de los 20 (lado esquerdo, xunto escaleiras) (de esq. a dta.)
Vía Nome Grao
 Croquis de Faro de Budiño. Sector Placa de los 20 (lado esquerdo, xunto ás escaleiras) 1 Empotre do Campo 6b Autoprotección
2 ¿? ¿IV? Autoprotección

Croquis de Faro de Budiño. Sector Placa de los 20 (bloque á dereita)

Sector Placa de los 20 (bloque á dereita) (de esq. a dta.)
Vía Nome Grao
Croquis de Faro de Budiño. Sector Placa de los 20 (bloque á dereita)   Cantera Rosa – ¿O nome e grao desta vía son doutro bloque por aí perto…? V A vía sinalada no croquis ten pinta de pasar de 6c… – Comentario de Cristóbal:  “conaqueapariu pincha a dios!” 🙂
2 Fisurilla (Huesos) 7c/7c+  Apertura por ?, Miguel Seoane, Jesús Martínez Novas e Julio Soler P. (1988/1995).

 

Croquis de Faro de Budiño. Sector Placa de los 20 (bloque á dereita e abaixo)

Sector Placa de los 20 (bloque dereita abaixo) (de esq. a dta.)
Vía Nome Grao
Croquis de Faro de Budiño. Sector Placa de los 20 (bloque á dereita e abaixo) 1 ¿? 6c  ¿Aberta por Jesús Martínez Novas, Pichu Rodríguez e Julio Soler P. (1995). 1ª Jesús Martínez Novas (1995)?
2 Callo Malayo 6a+ Aberta por Miguel Seoane (1989) e 1ª por Gonzalo Santomé (1989).
3 Piollo resucitado 6b? Vía técnica. Aberta por Miguel Seoane (1989) e 1ª por Andrés Sío (1989).

 

Advertisements