Sector Abruzzos

Fotos de Faro de Budiño. Sector Huerto

Abruzzos

Croquis de Faro de Budiño. Sector Abruzzos.

Sector Abruzzos (de esq. a dta.)
Vía Nome Grao
Croquis de Faro de Budiño. Sector Abruzzos   Moquegua IV+/V Equipada. Aberta por Pedro Bonifacio López, “Boni”, no 2006/2007. 5 longos entre o III e o V.
  Adictos al Radón 7a Autoprotección. Últimos metros coincidentes co remate do 4º longo da Moquegua. Aberta por Jose Juan e Patxi no 2014 (axudados por Daniel Roselló e Lalo Pereira). 1ª escalada en libre en xuño de 2014.
Zorra III+ Trepada por mofos, empotres, impracticable…
1 Tximist (variante de entrada directa do L1). L1 V+ Evita o flanqueo á esquerda dende o colmillo do 1º longo orixinal, entrando directamente por unha cheminea máis á esquerda da entrada orixinal, que empata co percorrido orixinal do 1º longo, no devandito colmillo.
2 Tximist (orixinal). L1 6a+ Autoprotección, semiequipado. Offwidth. Apertura e 1ª en 1974, por Santi Suárez, Ana D. e Lino.
3 Tximist. L2 8a Autoprotección, semiequipado (2 parabolts, 30 m). 1º encadeamento en libre o 28 de abril de 2017: José A. Villar Comesaña “Pajarolo”, asegurado por Jose Juan Domínguez López. Apertura e 1ª escalada en artificial en 1974, por Santi Suárez, Ana D. e Lino.
4 Tximist. L3 IV+ Autoprotección. Apertura e 1ª en 1974, por Santi Suárez, Ana D. e Lino.
5 ¿?  7a/A0 (8a? en libre) Autoproteccion. Fenda fina á dereita do 2º longo da Tximist, cun parabolt para continuar en artifo e posteriormente conectar por placa con burís coa fenda do tramo orixinal do 2º longo dos Pais. Aberta por Ángel e Toni.
6 Os Pais (1ª sección, ata descolgue intermedio). L1 6a+ Autoprotección.
7 Os Pais (2ª sección, orixinal). L1 6c/6c+ Autoprotección. Sáese da reunión intermedia por travesía á esquerda para continuar logo verticalmente por fenda diedro. Pódese facer unha variante directa de entrada para chegar dende o chan a esta reunión intermedia directamente pola mesma fenda diedro, comezando para elo polo 1º longo da Tximist ata a reunión intermedia e así evita-la travesía que empata a 1ª sección da Os Pais con esta reunión intermedia.
8 Os Pais (prolongación L1). L1 7? Semiequipada. Burís moi vellos intercalados con parabolts en bo estado polos que ascender en A1 expo e logo necesarios friends para fenda final.
¿? Travesía de Miguelito “Chandall”? ¿? Parabolts en bo estado. Á altura do 2º longo dos Pais. ¿Como se chega ó seu comezo? ¿De onde ven, a onde vai…?
9 Os Pais. L2 6a+ Autoprotección, semiequipado. Para rematar pódese seguir polo 3º longo da Tximist, ou por esta variante aberta por Jose Juan Domínguez (travesía por placa ou péndulo, para gaña-la fenda á dereita).
10 Os Pais (tramo orixinal L2). L2 6b? Autoprotección. Hai 2-3 burís en mal estado, na placa pola que se pasa da fenda que sae da reunión á fenda da súa dereita. A nova fenda remata algo máis arriba e hai que pasar á unha nova fenda final á súa esquerda, nun tramo de placa duns 2 m sen chapas.
11 Mente Abierta. 8a Equipada.
12 Os Nenos. L1 V+ Semiequipada. Empeza por fenda de puños en autoprotección e logo segue pola cheminea protexida por parabolts ata reunión de 2 parabolts sen anelas.
13 Os Nenos. L2 V+ Autoprotección (macroempotradores), cheminea chea de mofo. Practicable? Non se fai…
14 Os Nenos. L3 A1/V+ Semiequipada. Equipamento vello, impracticable (eu non vin nada, nen sequera a reunión dende a que face-lo péndulo)? Non se fai? Ó seu remate, faise un pequeno péndulo (3 m) cara á esquerda para gaña-la fenda do último longo orixinal dos Pais.
15 Calavera. L4 A0/6a ou 6c Hai unha instalación de reunión intermedia, pero pódese utilizar a que hai no cumio da parede.
16 Abruzzos 7a+ Autoprotección.
17 Abruzzos. (continuación) IV+ Placa equipada con 2 parabolts para acada-lo cumio do 2º risco.
18 Aquí llega el Con de Mor 7a/7a+ Autoprotección. Semiequipado. Inicio común coa Abruzzos.
19 Polo offwidth 6c/6c+ Autoprotección. Offwidth extremo… (o nome é un xogo de palabras en “galenglish” que fai referencia a que hai que ir “pola fenda ancha”)
20 Polo A0/IV+ Artificial. Por placa en artificial ata gaña-la fenda ancha da dereita no tramo final.
21 Brona. L1 A0/6b Equipada. Dependendo de se usa 1, 2 ou 3 chapas para o A0, o resto vai dende o 6b, ó 6a, ou ó V+. Pode ser necesario un friend do nº 1 ou 2 para engadir un último paso de A0.
22 A (variante de saída da Brona) 6b+ Semiequipada. Impracticable polo lique e mofos. En lugar de continuar en travesía á dereita, segue verticalmente seguindo unha fina fenda
23 Brona. L2 IV+ Equipada porque as fendas para protexer son moi fráxiles debido á finura da laxe.
24 Reca-Brona 7a Semiequipada. Variante de entrada e libre á Brona, ata gaña-la fenda diagonal, por onde continúa o 1º longo da Brona.
25 Oso Maricón 7b+ Equipada
26 Zipi Zape 6b+ Autoprotección. Aberta por Miguel López “Miguelito Chandall” e Julio Soler (pai de André) en 1982.
27 Pachochiña 6b Autoprotección. Reunión renovada polo Comité de Faro de Budiño en outubro de 2013.

 

Advertisements