Lugares próximos

Preto de Vigo hai varios lugares nos que practicar tanto a escalada deportiva como a clásica: